„Regionale Schau des künstlerischen Werkes der Blaskapellen der deutsche Minderheit im Rahmen des 85 – jährigen Jubiläums der freiwiligen Feuerwehr in Knieja (Gemeinde Zembowitz)”

 

12 – 13 maja 2012 r. odbyły się uroczystości związane z rocznicą 85-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniei.

W sobotę odbyły się obchody poświęcenia i wręczenia nowego sztandaru dla jednostki OSP, którym towarzyszył ceremoniał wbijania gwoździa przez fundatorów i mieszkańców miejscowości. W uroczystości wzięło udział 9 jednostek straży pożarnej, zaproszeni goście, sponsorzy, mieszkańcy gminy oraz delegacje (m.in. delegacja z gminy partnerskiej Bierkenfeld). Zasłużonym strażakom wręczono odznaczenia oraz nagrody.

W niedzielę odbył się uroczysty Koncert Orkiestr Dętych, w którym udział wzięło 6 orkiestr dętych, tj: Chrząstowice, Kadłub Wolny, Kolonowskie, Łomnica, Szemrowice, Zawadzkie. Koncert zorganizowano przy współpracy z Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym w Leśnicy oraz dofinansowaniu Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu, który ufundował nagrody dla występujących orkiestr.


Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem oraz uznaniem dorobku twórczego zaproszonych artystów ze strony publiczności.