Izba Regionalna

Gminna Izba Regionalna powstała w ramach projektu „Szkoła Marzeń” opracowanego przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Zębowicach, a realizowanego wspólnie z uczniami oraz przy udziale rodziców i mieszkańców naszej gminy. W/w projekt był realizowany w roku szkolnym 2005 – 2006. Dzięki ciekawym formom zajęć pozalekcyjnych ( wycieczki, imprezy szkolne i środowiskowe, spotkania z ciekawymi ludźmi) uczniowie wzbogacali swoją wiedzę o regionie, jego historii, tradycji, kulturze.

Jednym z celów projektu było utworzenie izby regionalnej. W otrzymanym od Urzędu Gminy pomieszczeniu w Domu Spotkań w Zębowicach grupa uczniów i nauczycieli zaprojektowała i urządziła izbę, w której zgromadzono eksponaty i dokumenty zebrane z terenu całej gminy. Wszystkie prace wykonano własnymi siłami, przy renowacji części eksponatów pomagali rodzice. Prace trwały od maja do września 2006 roku.

15 października 2006 r. odbyło się uroczyste otwarcie Gminnej Izby Regionalnej, w którym uczestniczyli mieszkańcy gminy, władze samorządowe i zaproszeni goście.

Aktualnie w izbie znajduje się ponad 280 eksponatów ( mebli, sprzętów i narzędzi, obrazów , widokówek, różnych dokumentów, zdjęć, starych kronik…).

Izba stanowi centrum wiedzy o historii lokalnej. Odbywają się w niej lekcje i pogadanki dla uczniów. Jest też odwiedzana przez licznych gościz kraju i zagranicy.


Opiekunem izby jest p. Gerard Wons

 

 

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania naszej Izby Regionalnej w:

  • środy 900 – 1100
  • pierwsze niedziele miesiąca 1400 – 1600
  • lub po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 77 4216 289