Działalność informacyjna

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach prowadzi działalność informacyjną, która dotyczy w szczególności:

  • prowadzonej działalności kulturalnej na terenie naszej gminy,
  • działalności lokalnych zespołów artystycznych, twórców lokalnych,
  • historii gminy.

Ponadto w Ośrodku można zasięgnąć informacji o aktualnych ofertach pracy kierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy w w Oleśnie, o prowadzonych kursach, szkoleniach, warsztatach w Ośrodku oraz instytucjach i stowarzyszeniach z którymi współpracujemy.