Usługi

Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach informuje, iż istnieje możliwość wynajęcia pomieszczeń w Domu Spotkań w Zębowicach przy ul. Murka 1 na różnego rodzaju działalność.

Cennik wynajmu:

Ustala się wysokość opłat, obejmujących koszt mediów, za najem lokali użytkowych w GOIKICZ  w Zębowicach

  • Sala Duża w GOIKICZ przeznaczona na uroczystości rodzinne mieszkańców Gminy Zębowice – 100 zł/doba
  • Sala Duża w GOIKICZ przeznaczona na działalność handlową (kiermasz) – 250 zł/doba
  • Sala Duża w GOIKICZ przeznaczona na działalność medyczną (badania okresowe) – 100 zł/doba
  • Sala Duża w GOIKICZ przeznaczona na cele artystyczne lub na uroczystości rodzinne mieszkańców zamieszkałych poza Gminą Zębowice – 200 zł/występ lub doba
  • Sala mała w GOIKICZ – 80 zł/doba
  • Sale w innych obiektach kultury – 50 zł/doba, bez względu na rodzaj wykorzystania

Ustala się wysokość opłat za udostępnienie

  • Sprzętu kuchennego – 50 zł/doba

W celu wynajęcia lub zasięgnięcia informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: 77 42 16 076 w.23 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy.