Koło Emerytów

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów ( KERiI) w Zębowicach powstało w 2006  roku. Liczy 60 członków. Koło nasze podlega pod Zarząd Rejonowy KERiI w Oleśnie.

 

Zarząd koła:

Przewodnicząca: Krystyna Karońska

Z-ca przew.: Róża Kaczmarczyk

Sekretarz: Maria Sułek

Skarbnik: Marta Respondek

Czł.: Krystyna Szczygioł i Krystyna Szczygieł


 

Spotykamy się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w sali GOKiCz w Zębowicach. Działamy w/g ustalonego przez zarząd ( przy pełnej akceptacji i sugestiach wszystkich członków) planu pracy. Organizujemy wycieczki rowerowe, autokarowe, spotkania przy muzyce. Wyjeżdżamy na imprezy m.in. do MDK Olesno, do Teatru Muzycznego w Chorzowie, do Otmuchowa na Lato Kwiatów. Nawiązaliśmy bliskie kontakty z KERiI w Praszce i gościliśmy ich w Zębowicach. Dwukrotnie odwiedziliśmy tez emerytów w Praszce. Braliśmy udział w wycieczce krajoznawczej i w zabawie karnawałowej.

Corocznie uczestniczymy w Ogólnopolskim Dniu Niepełnosprawnych w Anpolu. Integrujemy się wtedy z członkami kół z całego powiatu oleskiego( przy poczęstunku i muzyce). W tym roku uczyliśmy się obsługi komputera ( w szczególności umiejętności poruszania się po internecie), aparatu fotograficznego cyfrowego, telefonu komórkowego  oraz obsługi bankomatu. Mieliśmy spotkanie z lekarzem, fizjoterapeutą, członkowie naszego koła czynnie uczestniczą w Klubie Czytelnika przy naszej bibliotece. Przez pół roku chętni członkowie koła uczestniczyli raz w tygodniu w gimnastyce leczniczej “Zdrowy Kręgosłup” prowadzonej przez fizjoterapeutę.


Anpol 2008 Dzień Niepełnosprawnych

Anpol 2010 Wręczenie odznaczeń

Zebranie Koła ERIJ

Zabawa karnawałowa - Praszka 19.02.2011

 

 

 

 

 

 

 

Dużą pomoc mamy ze strony Urzędu Gminy, który w miarę potrzeby  udostępnia nam autobus lub busa  i oczywiście salę na nasze spotkania. Członkowie naszego koła wg potrzeb korzystają też ze wsparcia materialnego przyznawanego przez Zarząd Rejonowy KERiI w Oleśnie.

 

1.Plan pracy koła Emerytów w Zębowicach na rok 2015

2.Plan pracy koła Emerytów w Zębowicach na rok 2016