“Aktywna młodzież kluczem rozwoju gminy Zębowice”

Projekt został złożony w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 Leader, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

  • Projekt pod nazwą „Aktywna młodzież kluczem rozwoju gminy Zębowice” złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” do oceny dnia 30 marca 2010 roku.
  • Rada Opiniująca decyzją z dnia 9 kwietnia 2010 r. dokonała wyboru wniosku do dofinansowania.
  • Następnie wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do dalszej oceny, gdzie został pozytywnie rozpatrzony.
  • Dnia 23 marca 2011 r. została podpisana umowa na przyznanie pomocy.

W ramach projektu zostały zrealizowane trzy imprezy kulturalno – sportowe w 2010 roku, wpisujące się w kalendarz corocznych imprez gminy Zębowice:

1.      Dnia 30 maja festyn z okazji 135-lecia OSP Radawie,

2.      Dnia 12 czerwca Piknik Sportowy,

3.      W dniach 4 – 5 września dożynki gminne.

Ponadto w ramach projektu odbyły się warsztaty gastronomiczne i warsztaty robienia koron, korowodów i ozdób żniwnych dla osób w  wieku od 14 do 35 lat.

Projekt miał na celu pobudzenie ludzi młodych do działania, wzmocnienie ich więzi z miejscem zamieszkania oraz podtrzymanie lokalnej tradycji i gwary. Poza wymienionymi celami projekt przyczynił się do poprawy jakości życia w gminie Zębowice, zaspokoił potrzeby społeczne i kulturalne wśród mieszkańców wsi, a także wpłynął na promowanie obszarów wiejskich w naszej gminie.