“Czas na aktywność w gminie Zębowice”

Projekt pt. „Czas na aktywność w gminie Zębowice” został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX, działania 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

W ramach projektu zostały przeprowadzone kursy, z pierwszeństwem dla osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu gminy Zębowice o następującej tematyce:

  • Kurs kulinarny (56 godz.) – nabycie umiejętności pomocy kuchennej dla 24 osób,
  • Kurs komputerowy  (100 godz.) – nabycie umiejętności obsługi komputera dla 32 osób,
  • Kurs aranżacji terenów zielonych (80 godz.) – nabycie umiejętności aranżacji terenów zielonych dla 20 osób.

Ponadto została przeprowadzona akcja informacyjno – promocyjna podnosząca świadomość mieszkańców gminy Zębowice w zakresie korzyści płynących z kształcenia ustawicznego – edukacji przez całe życie.

Realizacja projektu trwała od 1 listopada 2010 do 30 kwietnia 2011 r.

 

Kursu ukończyło 76 osób z wynikiem pozytywnym.

 

Projekt otrzymał wyróżnienie w ramach konkursu “Kapitalni w Opolskim – II edycja” (zobacz szczegóły).

 

Zobacz zdjęcia w galerii:

 

 

Wejdź na oficjalną stronę projektu (naciśnij)