“Jesteśmy kuźnią lokalnej kultury!”

Projekt pt. “Jesteśmy kuźnią lokalnej kultury!” został sfinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działania 9.5 – “Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Celem głównym projektu jest polepszenie warunków umożliwiających rozwój inicjatyw edukacyjno kulturalnych na terenie gminy Zębowice w okresie VII – XII 2012 poprzez nabycie kwalifikacji i umiejętności przez 16 osób, 11 kobiet i 5 mężczyzn.

W ramach projektu zostaną zrealizowane:

Warsztaty interpersonalne

 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie zespołem
 • asertywność
 • komunikacja interpersonalna
 • redukcja stresu
 • motywacja

Szkolenie “Animator kultury w środowisku wiejskim”

 • Kultura w rozwoju regionalnym i lokalnym
 • Wartości kulturowe, wiejskie środowisko twórczości
 • Animacja kultury, instytucje upowszechniania kultury
 • Opieka nad dziećmi i młodzieżą z elementami pedagogiki
 • Warsztaty ogólnorozwojowe dla animatorów kultury
 • Wystąpienia publiczne dla animatorów kultury
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w pracy animatora kultury
 • Pozyskiwanie funduszy unijnych przez animatorów kultury

 

 

 

 

Zobacz zdjęcia w galerii