“Szlakiem historii i tradycji”

Projekt został złożony w ramach PROW na lata 2007-2013, osi 4 Leader, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

  • Projekt pod nazwą „Szlakiem historii i tradycji” złożono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów” do oceny dnia 20 lutego 2012 roku.
  • Rada Opiniująca decyzją z dnia 29 lutego 2012 r. dokonała wyboru wniosku do dofinansowania.
  • Następnie wniosek został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego do dalszej oceny, gdzie został pozytywnie rozpatrzony.
  • Dnia 1 sierpnia 2012 r. została podpisana umowa na przyznanie pomocy.

Projekt miał na celu umożliwienie mieszkańcom gminy Zębowice uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych promujących lokalne walory poprzez organizację dwóch cyklicznych imprez. Poza wymienionymi celami projekt przyczynił się do poprawy jakości życia w gminie Zębowice, zaspokoił potrzeby społeczne i kulturalne wśród mieszkańców wsi, a także wpłynął na promowanie obszarów wiejskich.

W ramach projektu zostały zrealizowane dwie imprezy w 2013 roku, wpisujące się w kalendarz cyklicznych wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie gminy Zębowice:

1. Dnia 21 lipca „Obchody 100-lecia sztandaru św. Anny – patronki Kadłuba Wolnego”,

2.W dniach 17-18 sierpnia Dożynki Gminne Zębowice 2013.

Pierwsza impreza – „Obchody 100-lecia sztandaru św. Anny – patronki Kadłuba Wolnego” odbyła się 21 lipca 2013 r. w miejscowości Kadłub Wolny. Uroczystość została rozpoczęta poświęceniem sztandaru, po czym nastąpiła część artystyczna w namiocie biesiadnym. Uczestników imprezy bawiły zespoły artystyczne tj.: „Przysieczanki”, duet „Aneta i Norbert” oraz lokalna orkiestra dęta. Imprezę zakończyła wieczorna zabawa taneczna. W tym dniu Multimedialna Izba Regionalna w Kadłubie Wolnym była dostępna dla zwiedzających.

W ramach drugiej imprezy w dniach 5-6 sierpnia 2013 r. odbyły się warsztaty robienia koron żniwnych celem przekazania rękodzieła ludowego młodym osobom. W niedzielę, 18 sierpnia 2013 r. odbyły się uroczystości związane z świętem plonów. Dożynki rozpoczęło popołudniowe nabożeństwo, po którym nastąpił przemarsz korowodu do namiotu biesiadnego. Na miejscu nastąpiło przekazanie chleba przez Starostów Dożynek. Uczestnicy imprezy zostali poczęstowani chlebem dożynkowym i kołaczem. Nauczyciele przedszkola przygotowali konkurs dla najmłodszych pt. „Okruchy chleba”. Dla osób starszych zorganizowano konkurs sprawdzający znajomość nazewnictwa śląskiego starych maszyn i urządzeń rolniczych. Wszystkim uczestnikom konkursów wręczono drobne upominki. Podczas uroczystości wystąpił zespół „Dialog” z dwu – częściowym programem artystycznym. Podczas przerwy między występami nastąpiło rozstrzygnięcie konkursów na „Najpiękniejszy wieniec żniwny”, „Najpiękniejszy korowód dożynkowy” oraz „Najpiękniejszą posesję”. Po występach odbyła się wieczorna zabawa taneczna, która zakończyła imprezę. Poza tym w dniach 17-18 sierpnia 2013 r. trwała wystawa maszyn rolniczych przy namiocie biesiadnym, a 17 sierpnia 2013 r. odbyła się wieczorna zabawa taneczna.

W ramach operacji wykonano 232 godz. pracy świadczonej nieodpłatnie, którą wykonali mieszkańcy gminy Zębowice. Praca obejmowała: przygotowanie infrastruktury, udekorowanie miejscowości, sprzątanie (przed i po imprezach), warsztaty robienia koron żniwnych, przygotowanie i przeprowadzenie konkursów oraz koordynację projektu.