Spotkanie z autorami księgi zebowickiej – XII.2010