Projekt pn. Budowa infrastruktury rekreacyjno – wypoczynkowej w gminie Zębowice