Album 2014

Wydarzenia społeczno – kulturalne realizowane w ramach projektu “Imprezowy Rozkład Jazdy w Gminie Zębowice”

Projekt pt.: “Imprezowy Rozkład Jazdy w Gminie Zębowice” realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi 4 Leader, działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach małych projektów. Celem projektu jest promocja lokalnych walorów: społecznych, dziedzictwa historycznego, kulturowych i przyrodniczych przez organizację cyklu imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i artystycznych na terenie gminy Zębowice w 2014 roku.

2. BABSKI COMBER

11 Zdjęcia

7. PIKNIK RODZINNY

9 Zdjęcia

9. TURNIEJ PIŁKARSKI

11 Zdjęcia